Werkwijze

Als ouder/verzorger kan je altijd eerst vrijblijvend contact met mij opnemen. Wanneer je je kind vervolgens wilt aanmelden, stuur ik een algemene vragenlijst toe. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst volgt een intakegesprek met (beide) ouders/verzorgers. Hier worden jullie ervaringen wat betreft de klacht van het kind besproken. Na het intakegesprek volgen in eerste instantie vijf sessies met het kind.

Na deze sessies volgt er weer een gesprek met de ouders/verzorgers. Soms lijken kinderen en hun ouders vast te zitten in oude patronen. Daarnaast zijn ouders belangrijke ‘hulpbronnen’ voor een kind. Door een goede samenwerking met elkaar, kunnen we ervoor zorgen dat het kind zich gelukkiger en blijer kan gaan voelen, waardoor het ook thuis voor álle gezinsleden gezelliger wordt.

De sessies vinden plaats in mijn praktijkruimte in het centrum van Amsterdam, Keizersgracht 604. Voor het intakegesprek kom ik indien gewenst bij jullie thuis. De kind- en ouder sessies duren een uur.

Alle gegevens van cliënten worden bewaard volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor contact met derden, zoals de huisarts, zal van tevoren toestemming worden gevraagd. Ik werk met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en ben aangesloten bij de geschillenregeling Klachtenportaal Zorg.

kindercoaching
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.